Aktuelno

Prvi profesionalni ugovor – Nikola Cvetinović

Prvi profesionalni ugovor – Nikola Cvetinović

Komisija za takmičenje KSS u skladu sa Registracionim pravilnikom KSS, član 59.-61., ovim putem obaveštava klubove koji su učestvovali u razvoju igrača Nikole Cvetinovića, EBR 0357901020, da je igrač potpisao prvi profesionalni ugovor, dana 6.2.2023. godine, deponovan u KSS dana 8.2.2023. godine, sa MKK Spartak iz Subotice. Svi klubovi koji su učestvovali u razvoju pomenutog igrača imaju pravo na naknadu za razvoj igrača shodno gore navedenim članovima Registracionog pravilnika.

Rokovi predviđeni Registracionim pravilnikom koji se odnose na naknadu za razvoj, počinju teći od dana objavljivanja ove informacije odnosno Ugovora na sajta takmičenja KSS, tj. od 9.2.2023. godine.

Komisija za takmičenje,
Nebojša Mihailović

More in Aktuelno