Aktuelno

Prvi profesionalni ugovor – Aleksa Jugović

Prvi profesionalni ugovor – Aleksa Jugović

Komisija za takmičenje KSS u skladu sa Registracionim pravilnikom KSS, član 59.-61., ovim putem obaveštava klubove koji su učestvovali u razvoju igrača Alekse Jugovića da je igrač potpisao prvi profesionalni ugovor, dana 03.12.2021. godine, deponovan u KSS dana 07.12.2021. godine, sa KK Spartak iz Subotice. Svi klubovi koji su učestvovali u razvoju pomenutog igrača imaju pravo na naknadu za razvoj igrača shodno gore navedenim članovima Registracionog pravilnika.

Rokovi predviđeni Registracionim pravilnikom koji se odnose na naknadu za razvoj, počinju teći od dana objavljivanja ove informacije odnosno Ugovora na sajta takmičenja KSS, tj od 08.12.2021. godine.

Komisija za takmičenje,
Nebojša Mihailović

More in Aktuelno