Aktuelno

Septembarski prelazni rok – Prvostepene odluke

Septembarski prelazni rok – Prvostepene odluke

U skladu sa članom 40. i člana 41. Registracionog pravilnika KSS, Komisija za takmičenje KSS donosi odluku o prelascima igrača u Septembarskom prelaznom roku (prvostepene), koje možete videti OVDE.

Ukoliko je prilikom objavljivanja prelaska igrača došlo do tehničke greške, zainteresovana strana može da izjavi prigovor u roku od 8 dana od objavljivanja. Molbe KT KSS koje su podnete na osnovu člana 57 a tiču se prelazaka van mesta prebivališta igrača, biće objavljene naknadno.

Pouka o pravnom leku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba stalnoj sportskoj arbitraži Olimpijskog komiteta Srbije u roku od 8 dana od dana objavljivanja ove odluke, uz dokaz o plaćenoj taksi u visini od 600 bodova, a preko Komisije za takmičenje KSS. Ukoliko je pri donošenju odluke došlo do tehničke greške, nezadovoljna strana može da izjavi prigovor u roku od 8 dana bez plaćanja takse.

Komisija za takmičenje
Nebojša Mihailović, član zadužen za registracije

More in Aktuelno