Aktuelno

Septembarski prelazni rok 2022 – Konačne odluke

Septembarski prelazni rok 2022 – Konačne odluke

U skladu sa članom 28., 37., 40., 41. i 57. Registracionog pravilnika KSS, Komisija za takmičenje KSS donosi odluku o prelascima igrača u Septembarskom prelaznom roku (konačne), koje možete videti OVDE.

Pouka o pravnom leku: Protiv ove odluke ne može se izjaviti žalba.

Komisija za takmičenje
Nebojša Mihailović, član zadužen za registracije

More in Aktuelno