Aktuelno

Prvi profesionalni ugovor – Nikola Đurišić

Prvi profesionalni ugovor – Nikola Đurišić

Komisija za takmičenje KSS u skladu sa Registracionim pravilnikom KSS, član 59.-61., ovim putem obaveštava klubove koji su učestvovali u razvoju igrača Nikole Đurišića da je igrač potpisao prvi profesionalni ugovor, dana 23.02.2022. godine, deponovan u KSS dana 23.02.2022. godine, sa KK Mega Vizura iz Beograda. Svi klubovi koji su učestvovali u razvoju pomenutog igrača imaju pravo na naknadu za razvoj igrača shodno gore navedenim članovima Registracionog pravilnika.

Rokovi predviđeni Registracionim pravilnikom koji se odnose na naknadu za razvoj, počinju teći od dana objavljivanja ove informacije odnosno Ugovora na sajta takmičenja KSS, tj od 23.02.2022. godine.

Komisija za takmičenje,
Nebojša Mihailović

More in Aktuelno