Aktuelno

Prvi profesionalni ugovor – Matija Belić

Prvi profesionalni ugovor – Matija Belić

Komisija za takmičenje KSS u skladu sa Registracionim pravilnikom KSS, član 59.-61., ovim putem obaveštava klubove koji su učestvovali u razvoju igrača Matije Belića da je igrač potpisao prvi profesionalni ugovor, dana 16.08.2021. godine, deponovan u KSS dana 15.09.2021. godine, sa KK Mladost iz Zemuna. Svi klubovi koji su učestvovali u razvoju pomenutog igrača imaju pravo na naknadu za razvoj igrača shodno gore navedenim članovima Registracionog pravilnika.

Komisija za takmičenje,
Nebojša Mihailović

More in Aktuelno