Aktuelno

Prvi profesionalni ugovor – Lena Radulović

Prvi profesionalni ugovor – Lena Radulović

Komisija za takmičenje KSS u skladu sa Registracionim pravilnikom KSS, član 59.-61., ovim putem obaveštava klubove koji su učestvovali u razvoju igračice Lene Radulović, EBR 0105911012, da je igračica potpisala prvi profesionalni ugovor, dana 22.8.2023. godine, deponovan u KSS dana 11.9.2023. godine, sa KKŽ Crvena zvezda iz Beograda. Svi klubovi koji su učestvovali u razvoju pomenute igračice imaju pravo na naknadu za razvoj igrača shodno gore navedenim članovima Registracionog pravilnika.

Rokovi predviđeni Registracionim pravilnikom koji se odnose na naknadu za razvoj, počinju teći od dana objavljivanja ove informacije odnosno Ugovora na sajta takmičenja KSS, tj od 11.9.2023. godine.

Komisija za takmičenje,
Nebojša Mihailović

More in Aktuelno