Aktuelno

Prvi profesionalni ugovor – Andrija Vuković

Prvi profesionalni ugovor – Andrija Vuković

Komisija za takmičenje KSS u skladu sa Registracionim pravilnikom KSS, član 59.-61., ovim putem obaveštava klubove koji su učestvovali u razvoju igrača Andrije Vukovića, EBR 0000220006, da je igrač potpisao prvi profesionalni ugovor, dana 19.1.2023. godine, deponovan u KSS dana 26.1.2023. godine, sa KK FMP iz Beograda. Svi klubovi koji su učestvovali u razvoju pomenutog igrača imaju pravo na naknadu za razvoj igrača shodno gore navedenim članovima Registracionog pravilnika.

Rokovi predviđeni Registracionim pravilnikom koji se odnose na naknadu za razvoj, počinju teći od dana objavljivanja ove informacije odnosno Ugovora na sajta takmičenja KSS, tj. od 2.2.2023. godine.

Komisija za takmičenje,
Nebojša Mihailović

More in Aktuelno