Aktuelno

Prvi profesionalni ugovor – Aleksa Dimitrijević

Prvi profesionalni ugovor – Aleksa Dimitrijević

Komisija za takmičenje KSS u skladu sa Registracionim pravilnikom KSS, član 59.-61., ovim putem obaveštava klubove koji su učestvovali u razvoju igrača Alekse Dimitrijevića, EBR 0407516017, da je igrač potpisao prvi profesionalni ugovor, dana 25.11.2022. godine, deponovan u KSS dana 15.04.2024. godine, sa KK Partizan iz Beograda. Svi klubovi koji su učestvovali u razvoju pomenutog igrača imaju pravo na naknadu za razvoj igrača shodno gore navedenim članovima Registracionog pravilnika.

Rokovi predviđeni Registracionim pravilnikom koji se odnose na naknadu za razvoj, počinju teći od dana objavljivanja ove informacije odnosno Ugovora na sajta takmičenja KSS, tj od 17.04.2024. godine.

Komisija za takmičenje,
Nebojša Mihailović

More in Aktuelno