Aktuelno

Preliminarni prelazni rok – Konačne odluke

Preliminarni prelazni rok – Konačne odluke

Na osnovu članova 28., 37., 40., 41., 52., 53. i 57. Registracionog pravilnika KSS, Komisija za takmičenje KSS donosi odluku o prelascima igrača u Preliminarnom prelaznom roku (konačne), koje možete videti OVDE.

Pouka o pravnom leku: Protiv ove odluke ne može se izjaviti žalba.

Komisija za takmičenje

More in Aktuelno