Aktuelno

Odluke Vanredni prelazni rok MK RKS 27. Decembar 2018.

Odluke Vanredni prelazni rok MK RKS 27. Decembar 2018.

Na osnovu članova 40. do 46. Registracionog pravilnika KSS, Komisija za takmičenje KSS donosi odluku o prelascima igrača u vanrednom prelaznom roku, koje možete videti OVDE.

Pouka o pravnom leku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba stalnoj sportskoj arbitraži Olimpijskog komiteta Srbije u roku od 8 dana od dana objavljivanja ove odluke, uz dokaz o plaćenoj taksi u visini od 600 bodova, a preko Komisije za takmičenje KSS.

Zaključno sa 26. Decembrom 2018. godine, vanredni prelazni rok za mlađe kategorije u takmičenjima RKS je završen.

Komisija za takmičenje
Nebojša Mihailović, član zadužen za registracije

More in Aktuelno