Aktuelno

Odluke Vanredni prelazni rok MK RKS 15. Novembar 2018.

Odluke Vanredni prelazni rok MK RKS 15. Novembar 2018.

Na osnovu članova 40. do 46. Registracionog pravilnika KSS, Komisija za takmičenje KSS donosi odluku o prelascima igrača u vanrednom prelaznom roku, koje možete videti OVDE.

Uputstvo za Vanredni prelazni rok MK KSS možete videti OVDE.

Pouka o pravnom leku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba stalnoj sportskoj arbitraži Olimpijskog komiteta Srbije u roku od 8 dana od dana objavljivanja ove odluke, uz dokaz o plaćenoj taksi u visini od 600 bodova, a preko Komisije za takmičenje KSS.

Komisija za takmičenje

More in Aktuelno