Aktuelno

Odluke Vanredni prelazni rok MK 11. Decembar 2023. godine

Odluke Vanredni prelazni rok MK 11. Decembar 2023. godine

Na osnovu članova 40. do 46. i 57. Registracionog pravilnika KSS, Komisija za takmičenje KSS donosi konačne odluke o prelascima igrača u Regionalnim ligama RKS – 3, koje možete pogledati OVDE.

Pouka o pravnom leku: Protiv ove odluke se ne može izjaviti žalba.

Komisija za takmičenje
Nebojša Mihailović, član zadužen za registracije

More in Aktuelno