Aktuelno

Odluke Vanredni prelazni rok MK 18. Novembar 2021. godine

Odluke Vanredni prelazni rok MK 18. Novembar 2021. godine

Na osnovu članova 40. do 46. i 57 Registracionog pravilnika KSS, Komisija za takmičenje KSS donosi odluku o prelascima igrača u vanrednom prelaznom roku – MK.

Pregled prelazaka igrača u Kvalitetnim ligama KSS – 1, možete pogledati OVDE.
Pregled prelazaka igrača u Kvalitetnim ligama RKS – 2, možete pogledati OVDE.

Pouka o pravnom leku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba stalnoj sportskoj arbitraži Olimpijskog komiteta Srbije u roku od 8 dana od dana objavljivanja ove odluke, uz dokaz o plaćenoj taksi u visini od 600 bodova, a preko Komisije za takmičenje KSS.

Komisija za takmičenje
Nebojša Mihailović, član zadužen za registracije

More in Aktuelno