Aktuelno

Odluke Vanredni prelazni rok 24. Decembar 2021. godine

Odluke Vanredni prelazni rok 24. Decembar 2021. godine

Na osnovu članova 40. do 46. i 57. Registracionog pravilnika KSS, Komisija za takmičenje KSS donosi odluku o prelascima igrača u vanrednom prelaznom roku, koje možete videti OVDE.

Pregled iskorišćenih kvota možete videti OVDE.

Pouka o pravnom leku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba stalnoj sportskoj arbitraži Olimpijskog komiteta Srbije u roku od 8 dana od dana objavljivanja ove odluke, uz dokaz o plaćenoj taksi u visini od 600 bodova, a preko Komisije za takmičenje KSS.

Ovim putem obaveštavamo sve klubove da je Vanredni prelazni rok za seniore, izuzev kluvova 1.MLS,  u sezoni 2021/2022, završen. Prelasci koji su u statusu MOLBA KT i/ili SPORNA, imaju rok od 7 dana, tj. do petka 30.12.2021. godine do 12h da kompletiraju dokumentaciju. Nakon tog roka baza se zatvara i neće biti moguće vršiti bilo kakve promene.

Komisija za takmičenje
Nebojša Mihailović, član zadužen za registracije

More in Aktuelno