Aktuelno

Dopunsko obaveštenje o izmenama u postupku MEĐUNARODNIH PRELAZAKA IGRAČA

Dopunsko obaveštenje o izmenama u postupku MEĐUNARODNIH PRELAZAKA IGRAČA

U obaveštenju od 15. Aprila 2019. godine, naglašeno je da je neophodno da klubovi blagovremeno otvore devizni račun u poslovnoj banci kako bi bili u mogućnosti da izvrše uplatu 250 CHF (švajcarskih franaka) na ime FIBA takse za LOC (Letter of Clearance), ali tada se nije znao način plaćanja.
U tom smislu obaveštavamo klubove da se taksa plaća putem platnih kartica – Dinars Card, MasterCard, Maestro, Visa ili UnionPay i kao što je rečeno, zahtev za prelezak igrača je podnet tek kada je sa kartice naplaćeno 250 CHF.
Ovim putem savetujemo klubove da odmah pribave neku od navedenih platnih kartica uz devizni račun kluba, kako bi mogli da plate taksu za međunarodni prelazak.

More in Aktuelno