Aktuelno

Dopunski septembarski prelazni rok – Konačne odluke

Dopunski septembarski prelazni rok – Konačne odluke

U skladu sa članom 28., članom 37., članom 40., članom 41. i članom 57. Registracionog pravilnika KSS, Komisija za takmičenje KSS donosi odluku o prelascima igrača u Dopunskom septembarskom prelaznom roku (konačne), koje možete videti OVDE.

Pouka o pravnom leku: Protiv ove odluke ne može se izjaviti žalba.

Komisija za takmičenje
Nebojša Mihailović, član zadužen za registracije

More in Aktuelno