Aktuelno

Aprilski prelazni rok – Prvostepene odluke

Na osnovu članova 40. i 42. Registracionog pravilnika KSS, Komisija za takmičenje KSS donosi odluku o prelascima igrača u Aprilskom prelaznom roku (prvostepene), koje možete videti OVDE.

Pouka o pravnom leku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba stalnoj sportskoj arbitraži Olimpijskog komiteta Srbije u roku od 8 dana od dana objavljivanja ove odluke, uz dokaz o plaćenoj taksi u visini od 600 bodova, a preko Komisije za takmičenje KSS.

Komisija za takmičenje
Nebojša Mihailović, član zadužen za registracije

More in Aktuelno