Aktuelno

Odluke Vanredni prelazni rok MK 24. Decembar 2021. godine

Odluke Vanredni prelazni rok MK 24. Decembar 2021. godine

Na osnovu članova 40. do 46. i 57 Registracionog pravilnika KSS, Komisija za takmičenje KSS donosi odluku o prelascima igrača u vanrednom prelaznom roku – MK.

Pregled prelazaka igrača u Kvalitetnim ligama KSS – 1, možete pogledati OVDE.
Pregled prelazaka igrača u Kvalitetnim ligama RKS – 2, možete pogledati OVDE.

Pouka o pravnom leku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba stalnoj sportskoj arbitraži Olimpijskog komiteta Srbije u roku od 8 dana od dana objavljivanja ove odluke, uz dokaz o plaćenoj taksi u visini od 600 bodova, a preko Komisije za takmičenje KSS.

Ovim putem obaveštavamo sve klubove da je Vanredni prelazni rok za mlađe kategorije u sezoni 2021/2022, završen. Prelasci koji su u statusu MOLBA KT i/ili SPORNA, imaju rok od 7 dana, tj. do petka 30.12.2021. godine do 12h da kompletiraju dokumentaciju. Nakon tog roka baza se zatvara i neće biti moguće vršiti bilo kakve promene. Iz ovog roka se izuzima prelazak gde je zatražen U18 LOC, obzirom da procedura kod FIBA može da traje duže od tog roka.

Komisija za takmičenje
Nebojša Mihailović, član zadužen za registracije

More in Aktuelno