Aktuelno

Prvi profesionalni ugovor – Dragana Radović

Prvi profesionalni ugovor – Dragana Radović

Komisija za takmičenje KSS u skladu sa Registracionim pravilnikom KSS, član 59.-61., ovim putem obaveštava klubove koji su učestvovali u razvoju igračice Dragane radović da je igračica potpisala prvi profesionalni ugovor, dana 24.09.2021. godine, deponovan u KSS dana 22.09.2021. godine, sa ŽKK Proleter 023 iz Zrenjanina. Svi klubovi koji su učestvovali u razvoju pomenutog igrača imaju pravo na naknadu za razvoj igrača shodno gore navedenim članovima Registracionog pravilnika.

Rokovi predviđeni Registracionim pravilnikom koji se odnose na naknadu za razvoj, počinju teći od dana objavljivanja ove informacije odnosno Ugovora na sajta takmičenja KSS, tj od 29.09.2021. godine.

Komisija za takmičenje,
Nebojša Mihailović

More in Aktuelno