Aktuelno

Preliminarni prelazni rok – Prvostepene odluke

Preliminarni prelazni rok – Prvostepene odluke

Na osnovu članova 28., 37., 40., 41., 52., 53. i 57. Registracionog pravilnika KSS, Komisija za takmičenje KSS donosi odluku o prelascima igrača u Preliminarnom prelaznom roku (prvostepene), koje možete videti OVDE.

Pouka o pravnom leku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba stalnoj sportskoj arbitraži Olimpijskog komiteta Srbije u roku od 8 dana od dana objavljivanja ove odluke, uz dokaz o plaćenoj taksi u visini od 600 bodova, a preko Komisije za takmičenje KSS.

Komisija za takmičenje

More in Aktuelno