Aktuelno

Odluke Vanredni prelazni rok 04. Mart 2021. godine

Odluke Vanredni prelazni rok 04. Mart 2021. godine

Na osnovu članova 40. do 46. i 57. Registracionog pravilnika KSS, Komisija za takmičenje KSS donosi odluku o prelascima igrača u vanrednom prelaznom roku, koje možete videti OVDE.

Pregled iskorišćenih kvota možete videti OVDE.

Pouka o pravnom leku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba stalnoj sportskoj arbitraži Olimpijskog komiteta Srbije u roku od 8 dana od dana objavljivanja ove odluke, uz dokaz o plaćenoj taksi u visini od 600 bodova, a preko Komisije za takmičenje KSS.

NAPOMENA: Kako je poslednji dan vanrednog prelaznog roka za klubove 1.MLS 04. mart 2021. godine, svi zahtevi za prelazak igrača koji su prispeli u KSS do danas do 14,00 sati biće evidentirani. Zahtevi za LOC koji prate zahtev za prelazak igrača moraju biti uplaćeni, do danas do 14,00 sati, po proceduri FIBA i moraju biti odobreni od strane FIBA u roku od 8 dana od danas.

Komisija za takmičenje
Nebojša Mihailović, član zadužen za registracije

More in Aktuelno