Aktuelno

Konačne odluke Vanrednog prelaznog roka 3.MK RKS 16. Decembar 2020. godine

Konačne odluke Vanrednog prelaznog roka 3.MK RKS 16. Decembar 2020. godine

Na osnovu članova 40. do 46. i 57 Registracionog pravilnika KSS, Komisija za takmičenje KSS donosi konačne odluke o prelascima igrača u vanrednom prelaznom roku – 3.MK RKS.  Pregled prelazaka igrača u Regionalnim ligama RKS – 3 (konačne odluke), možete videti OVDE..

Pouka o pravnom leku: Protiv ove odluke ne može se izjaviti žalba.

Komisija za takmičenje
Nebojša Mihailović, član zadužen za registracije

More in Aktuelno