Aktuelno

Prvi profesionalni ugovor – Aleksa Marković

Prvi profesionalni ugovor – Aleksa Marković

Komisija za takmičenje KSS u skladu sa Registracionim pravilnikom KSS, član 59.-61., ovim putem obaveštava klubove koji su učestvovali u razvoju igrača Alekse Markovića da je igrač potpisao prvi profionalni ugovor, dana 06.06.2019. godine, sa OKK Beograd iz Beograda. Svi klubovi koji su učestvovali u razvoju pomenutog igrača imaju pravo na naknadu za razvoj igrača shodno gore navedenim članovima Registracionog pravilnika.

Komisija za takmičenje,
Nebojša Mihailović

More in Aktuelno