Aktuelno

Odluke Vanredni prelazni rok MK KSS 27. Decembar 2018.

Na osnovu članova 40. do 46. Registracionog pravilnika KSS, Komisija za takmičenje KSS donosi odluku o prelascima igrača u vanrednom prelaznom roku, koje možete videti OVDE.

Pouka o pravnom leku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba stalnoj sportskoj arbitraži Olimpijskog komiteta Srbije u roku od 8 dana od dana objavljivanja ove odluke, uz dokaz o plaćenoj taksi u visini od 600 bodova, a preko Komisije za takmičenje KSS.

Zaključno sa 26. Decembrom 2018. godine, vanredni prelazni rok za mlađe kategorije u takmičenjima KSS je završen.

Komisija za takmičenje
Nebojša Mihailović, član zadužen za registracije

More in Aktuelno