Aktuelno

Prvi profesionalni ugovor – Danilo Slijepčević

Prvi profesionalni ugovor – Danilo Slijepčević

Komisija za takmičenje KSS u skladu sa Registracionim pravilnikom KSS, član 59.-61., ovim putem obaveštava klubove koji su učestvovali u razvoju igrača Danila Slijepčevića da je igrač potpisao prvi profionalni ugovor sa KK Dynamic BG iz Beograda. Svi klubovi koji su učestvovali u razvoju pomenutog igrača imaju pravo na naknadu za razvoj igrača shodno gore navedenim članovima Registracionog pravilnika.

Komisija za takmičenje,
Nebojša Mihailović

More in Aktuelno