Aktuelno

Septembarski prelazni rok – Prvostepene odluke

Septembarski prelazni rok – Prvostepene odluke

U skladu sa članom 58. Statuta KSS, a na osnovu člana 28., člana 37., člana 40. i člana 41. Registracionog pravilnika KSS, Komisija za takmičenje KSS donosi odluku o prelascima igrača u Septembarskom prelaznom roku (prvostepene), koje možete videti OVDE.

Ukoliko je prilikom objavljivanja prelaska igrača došlo do tehničke greške, zainteresovana strana može da izjavi prigovor u roku od 8 dana od objavljivanja.
Molbe UO KSS koje su podnete na osnovu člana 57 a tiču se prelazaka van mesta prebivališta igrača, biće naknadno razmatrane na prvoj sledećoj sednici UO KSS.

Pouka o pravnom leku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba stalnoj sportskoj arbitraži Olimpijskog komiteta Srbije u roku od 8 dana od dana objavljivanja ove odluke, uz dokaz o plaćenoj taksi u visini od 600 bodova, a preko Komisije za takmičenje KSS.

Komisija za takmičenje
Nebojša Mihailović, član zadužen za registracije

More in Aktuelno