1.ŽLS

1ŽLS, 021 – Bor, 75:55

1ŽLS, 021 – Bor, 75:55

Si­gur­nom igrom, pre sve­ga u dru­gom po­lu­vre­me­nu, ko­šar­ka­ši­ce 021 po­be­di­le su go­šće iz Bo­ra i u 6. ko­lu Žen­ske li­ge Sr­bi­je sti­gle do pe­te pr­ven­stve­ne po­be­de. Kao po na­vi­ci, do­ma­će su od­lič­no po­če­le meč, te po­ve­le sa 8:0. Ipak, go­šće, ko­je ima­ju kva­li­tet­nu i is­ku­snu pr­vu pe­tor­ku ubr­zo su se vra­ti­le u egal. To kao da je iza­zva­lo ner­vo­zu kod do­ma­ćih ko­šar­ka­ši­ca, ko­je su mo­žda pod­sve­sno oče­ki­va­le da će br­že za­vr­ši­ti po­sao i do­ći do ube­dlji­vi­je pred­no­sti. Ipak, u dru­gom po­lu­vre­me­nu Novosađanke su relativno brzo došče do, za gošće nedostižneprednosti. Do­brom i agre­siv­nom od­bra­nom domaće igračice su stvo­ri­le pro­stor za bo­lje na­pa­de, po­e­ne iz tran­zi­ci­je i već kra­jem tre­će če­tvr­ti­ne se na­slu­ći­va­lo da će bo­do­vi osta­ti pod­no Pe­tro­va­ra­din­ske tvr­đa­ve. Go­šće ni­su mo­gle da pa­ri­ra­ju Jo­va­ni Ada­mo­vić, Du­nji Gve­ro, Jo­ki­će­voj i osta­lim devojkama iz dru­ži­ne tre­ne­ra Sa­še Jo­va­no­vi­ća, u na­pa­du im je i da­lje škri­­pa­lo, te se 021 no­vom po­be­dom učvtstio u vr­hu ta­be­le Žen­ske li­ge Sr­bi­je.
Košarkašica Bora Danijela Vučković: – Čestitam saigračicama na borbi i fer i korektnoj igri kao i protivniku na odličnoj igri i pobedi. Početkom utakmice dok smo imale snage borile smo se. Tim nam je oslabljen i to je pokazao i konačni rezultat.
Trener Bora Blagoje Ivić – Došli smo da se borimo, oslabljeni bez Amerikanke uspevali smo da jedno vreme pariramo timu 021, ali bez rotacije s klupe i izuzetno lošeg šuta spolja, čak poslednjih pet utakmica nam je ispod 30 odsto, ne možete očekivati da dobijete utakmicu. Borile su se naše igračice, ali polovinom treće četvrtine imali smo rupu u odbrani i napad je bio loš. Rezultat je malo nerealan, a protivnicima čestitam pobedu.
Košarkašica 021 Tamara Jokić, – Bila je teška i naporna utakmica. Igrale smo malo bolje, naročito u poslednjoj četvrtini od njih i pobedile smo na kraju. Sad se spremamo za sledeću utakmicu jer želimo da budemo prvakinje države.
Trener 021 Aleksandar Jovanović, – Zadovoljan sam igrom u drugom poluvremenu. Devojke se nisu držale dogovora iz svlačionice u prvom poluvremenu, a nismo imale ni pravu energiju u prvoj četvrtini meča, što je rezultat poraza protiv Partizana prošle nedelje, dok je Bor imao u prošlom kolu pobedu. Zaigrali smo bolje u drugom delu meča i to je bilo prelomno.

More in 1.ŽLS